Start

Fundacja „Głos dla Życia” we współpracy z Urzędem Miasta Poznania organizuje Trzeci Poznański Tydzień Rodziny. Chociaż w nazwie jest TYDZIEŃ – trwa on jednak 12 dni – rozpoczyna się Międzynarodowym Dniem Rodziny tj. 15 maja, a zakończy się w Dniu Matki tj. 26 maja.

Przesłaniem tegorocznego Poznańskiego Tygodnia Rodziny jest hasło „POZNAŃ STAWIA NA RODZINĘ!”.

Poznań stawia na rodzinę:

  • bo rodzina jest fundamentem rozwoju miasta i dobrobytu,
  • bo w rodzinie widzi siłę,
  • bo rodzina to przyszłość.

Organizacja obchodów Poznańskiego Tygodnia Rodziny jest konsekwencją Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w której czytamy: „Rada Miasta Poznania uważa za zasadne stworzenie nowych rozwiązań i instrumentów wspierających realizację Programu takich, jak: (…)m.in. zorganizowanie corocznie przez Miasto Poznań Poznańskiego Tygodnia Rodziny”.

W ramach tegorocznego Tygodnia odbędzie się w Poznaniu wiele imprez, spotkań i wydarzeń, które będą promowały wartości rodzinne i ukazywały piękno rodziny, zwłaszcza rodziny wielodzietnej. Jednocześnie wielość i różnorodność propozycji skierowanych do rodzin umożliwi uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym naszego miasta.


  • Facebook